Razítka s hotovým textem

Velký počet lidí si oblíbil českou filmovou scénu a jen málokdo by neznal oscarový film Ostře sledované vlaky. Také se spousta z nich neubrání pousmání při připomínce známé scény, v níž hrají hlavní roli .

Ačkoliv se jedná o zcela běžnou kancelářskou pomůcku, i razítka mohou oplývat určitými parametry vážnosti. Odvíjí se od povahy dokumentů, na nichž jsou otiskována. Od pradávna se používala pečetidla pro utvrzení pravdivosti údajů na listinných materiálech. V současnosti tuto funkci plní kulatá úřední razítka, jež se vyskytují na všech důležitých úředních dokumentech. Dnes je však už nutností používat i obyčejná tiskátka obsahující datum a čas, název a identifikační údaje firmy a další informace. Usnadňují formální náhled na podnikání a zaručují čitelnost a přehlednost konkrétních dat.

Kvalitní produkty

Výrobci pro razítka používají nejmodernější technologie s pomocí laseru. Zákazník může přednést svou představu a je jí zcela vyhověno. Výběr je pak z produktů samobarvících, či používajících barvicí polštářek.